140226 MACHU PICCHU ( PERU)

140226machupichu025R.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 13:40:19 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.022 s (1/45 s) | F/11.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 31.00mm | 35mm equiv 31mm | Flash-No

 

140226machupichu027R.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 13:40:44 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.022 s (1/45 s) | F/11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 66.00mm | 35mm equiv 99mm | Flash-No

 

140226machupichu042R.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:08:06 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.011 s (1/90 s) | F/8.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 27.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No

 

140226machupichu045.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:09:45 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.011 s (1/90 s) | F/8.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 65.00mm | 35mm equiv 65mm | Flash-No

 

140226machupichu048.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:12:01 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.033 s (1/30 s) | F/13.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 32.00mm | 35mm equiv 32mm | Flash-No

 

140226machupichu049.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:13:45 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.011 s (1/90 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 62.00mm | 35mm equiv 62mm | Flash-No

 

140226machupichu058.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:19:11 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash-No

 

140226machupichu079.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:28:49 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 38.00mm | 35mm equiv 38mm | Flash-No

 

140226machupichu085.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:31:38 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash-No

 

140226machupichu090.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:34:09 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.022 s (1/45 s) | F/8.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 62.00mm | 35mm equiv 62mm | Flash-No

 

140226machupichu109.jpgNIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2014:02:26 14:55:41 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 38.00mm | 35mm equiv 57mm | Flash-No

 

profile

 

 

GAVIOTA GALLERY에 오심을 환영합니다..!

이름 :
GAVIOTA
제목 :
140226 MACHU PICCHU ( PERU)
분류 :
풍경(해외)
조회 수 :
14606
등록일 :
2014.03.13.14:16:12
List of Articles
제목 글쓴이 날짜 조회 수
아래의 16단계 그레이패턴이 구별되도록 모니터 조정을 하시면 편안한 사진감상을 하실 수 있습니다.

XE Login